نظر استاد مطهری درباره جمله مشهور زرتشتیاناستاد شهید، مرتضی مطهری معتقد است: خلاق، علم دستورى است، يعنى علم «چگونه بايد بود» و فرمان اينكه: «اين‏طور باش!» … صِرف توصيه كردن به اينكه اخلاق خوب داشته باشيد، معرّف يك مكتب اخلاقى نمى‏ تواند باشد.

به خبرگزاری سینماخبردر مجموعه آثار استاد شهيد مرتضی مطهّرى، جلد 22 صفحۀ 645 آمده است: مكتب هاى اخلاقى دنيا كه همه، اخلاق پيشنهادى خود را به عنوان «اخلاق خوب» پيشنهاد كرده اند تفاوتشان با يكديگر در حدّ تضادّ است، يعنى حدّ اكثر تباين (اختلاف و تفاوت) ميانشان هست؛ يك عمل را مكتبى اخلاقى مى‏داند و مكتب ديگر ضدّ اخلاقى. اخلاق، علم دستورى است، يعنى علم «چگونه بايد بود» و فرمان اينكه: «اين‏طور باش!» … صِرف توصيه كردن به اينكه اخلاق خوب داشته باشيد، معرّف يك مكتب اخلاقى نمى‏تواند باشد. و شايد مكرّر گفته باشيم كه پوك ترين و بى مغزترين حرفها همين حرف منسوب به زرتشت است كه مى‏‌گويد: گفتار نيك، پندار نيك، كردار نيك.

آخر (ملاک و معیار) نيكى چه هست؟ مثل اين است كه از مهندسى براى ساختمان يك مسجد طرح بخواهند، به او بگويند: طرح شما چيست؟ بگويد: يك ساختمان خوب! يا به يك خيّاطى بگويند: چه مدل لباس مى‌‏دوزى؟ بگويد: يك مدل خوب! ولى معلوم نباشد خوب او چگونه است؟!

انتهای پیام/

04
مه 2018
نویسنده
دسته‌ها اخبار فیلم
دیدگاه‌ها بدون دیدگاه
برچسب‌ها

دیدگاه‌ها بسته است.